Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
 
Post-it

Miếng phân trang

Post-it

Miếng trình ký Post-it® Flags Sign Here - Thành công của bạn!

  • Làm nổi bật tài liệu trình ký của bạn
  • Nhắc nhở và hướng dẫn đối tác ký hợp đồng
  • Nâng cao thành công của các thương vụ


Miếng phân trang Post-it® Flags giúp bạn

  • Phân loại và quản lý hồ sơ hiệu quả
  • Đánh dấu trang sách, từ điển
  • Không thấm nước, không rách, viết lên được
  • Tra cứu thông tin nhanh chóng

Post-it


Nơi mua hàng

Sản phẩm của chúng tôi hiện đang được bán rộng rãi tại các cửa hàng văn phòng phẩm, hệ thống nhà sách Fahasa, hệ thống siêu thị.

Liên hệ mua hàng

Where To Buy

Catalog Văn phòng phẩm

Nhấn vào đây để tải về toàn bộ catalog văn phòng phẩm cao cấp 3M – nhãn hiệu Post-it® và Scotch®

Tải về (PDF, 1.1 MB)

Post-it:
Liên hệ

© 3M 2016. Mọi quyền đều được bảo vệ.3M Logo