Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
 

Sản phẩm

Giấy ghi chú

Giấy ghi chú

Sổ tay ghi chú Post-it® Pocket Notes
Giấy ghi chú Post-it® Notes
Giấy phân trang Post-it® Page Marker
Giấy ghi chú Post-it® Express


Miếng phân trang

Miếng phân trang

Miếng trình ký Post-it® Flags Sign Here
Miếng phân trang Post-it® Flags

Bút đa năng

Bút đa năng

Bút đa năng Post-it®


Sản phẩm dành cho hội nghị

Sản phẩm dành cho hội nghị

559 Bảng giấy ghi khổ lớn Post-it® Easel Pads
558 Bảng dính Post-it®


Nơi mua hàng

Sản phẩm của chúng tôi hiện đang được bán rộng rãi tại các cửa hàng văn phòng phẩm, hệ thống nhà sách Fahasa, hệ thống siêu thị.

Liên hệ mua hàng

Where To Buy

Catalog Văn phòng phẩm

Nhấn vào đây để tải về toàn bộ catalog văn phòng phẩm cao cấp 3M – nhãn hiệu Post-it® và Scotch®

Tải về (PDF, 1.1 MB)

Post-it:
Liên hệ

© 3M 2017. Mọi quyền đều được bảo vệ.3M Logo