Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Phần mềm hỗ trợ

Phần mềm tính toán chu kỳ vòng đời của sản phẩm

Giúp người sử dụng phương pháp đơn giản để tính toán vòng đời của phin lọc mặt nạ 3M. Thông tin này có thể được sử dụng để thiết lập lịch trình thay phin lọc mới một cách thích hợp. Phần mềm này chứa dữ liệu về thành phần của 200 chất hơi hữu cơ gây ô nhiễm cũng như dữ liệu của phin lọc của 3M. Nó tính toán phục vụ chu kì vòng đời sản phẩm dựa trên điều kiện tại nơi làm việc như nồng độ chất gây ô nhiễm, nhiệt độ, mức độ làm việc và áp suất khí quyển nơi làm việc.

Phần mềm này được cung cấp miễn phí, và bạn có thể sử dụng tại trang web:

Web Service Life Software

Hướng dẫn lựa chọn mặt nạ

Hướng dẫn này cung cấp các tiêu chí lựa chọn mặt nạ cho một loạt các hợp chất hóa học.

Hướng dẫn việc lựa chọn mặt nạ, Tiếng Anh  [PDF 1 MB]

Hướng dẫn việc lựa chọn mặt nạ, Tiếng Tây Ban Nha  [PDF 1.2 MB]

Đây là hướng dẫn cung cấp các tiêu chí lựa chọn mặt nạ cho một loạt các hoạt chất hóa học mà không tốn phí.

Phần mềm lựa chọn mặt nạ trực tuyến

Có hiệu lực từ ngày 26/6/2010, phần mềm lựa chọn mặt nạ không còn hiệu lực nữa và được thay thế bằng phần mềm mới về lựa chọn và chu kỳ vòng đời của mặt nạ trong thời gian tới. Trong thời gian chuyển đổi, bạn click vào election Guide - Electronic / Printed để biết thêm thông tin.

This is content.

This is content.

Nơi mua hàng
Liên kết nhanh