Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Catalog Sản Phẩm An Toàn Lao Động và Sức Khỏe Nghề Nghiệp > Chương trình huấn luyện > 

Thiết bị kiểm tra độ khit

Các thiết bị và quy trình dùng kiểm tra độ khít của mặt nạ rất đơn giản và hiệu quả. Đây cũng là một cách giúp doanh nghiệp đáp ứng những tiêu chuẩn của OSHA về kiểm tra độ khít mặt nạ.

Thực hiện nhanh chóng và dễ dàng. Có thể được sử dụng với bất kỳ khẩu trang và mặt nạ chống bụi, hơi hữu cơ, hóa chất nào. Giúp đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ hô hấp. Có thể thực hiện trong chương trình huấn luyện bảo vệ hô hấp. Thuận tiện, độ tin cậy cao và tiết kiệm chi phí khi sử dụng. Chương trình kiểm tra độ khít thực hiện bằng cách phun dung dịch ngọt hoặc đắng vào trong môi trường mà bạn đã được bao phủ bằng tấm trùm đầu và có đeo khẩu trang/ mặt nạ. Nếu bạn không cảm nhận được vị ngọt hoặc đắng thì có nghĩa là khẩu trang/ mặt nạ đó khít với khuôn mặt của bạn.

Bộ kiểm tra độ khít của mặt nạ và khẩu trang và phụ kiện
Các bài huấn luyện kiểm tra độ khít được thực hiện khi giới sản phẩm mới về bảo vệ hô hấp. Kiểm tra độ khít phải thực hiện thường xuyên để giúp khách hàng duy trì việc bảo vệ hô hấp cho công nhân. Các phụ kiện kiểm tra độ khít luôn có sẵn để cung cấp cho khách hàng.

Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh