Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Catalog Sản Phẩm An Toàn Lao Động và Sức Khỏe Nghề Nghiệp > 

Chương trình huấn luyện

Được thiết kế để giúp doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu về bảo vệ hô hấp của OSHA. Nó bao gồm những công cụ và chương trình hỗ trợ công nhân kiểm tra độ khít của mặt nạ vả khẩu trang, vật liệu cho kiểm tra độ khít, phần mềm để lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của OSHA.

Thiết bị kiểm tra độ khit
Các thiết bị và quy trình dùng kiểm tra độ khít của mặt nạ rất đơn giản và hiệu quả. Đây cũng là một cách giúp doanh nghiệp đáp ứng những tiêu chuẩn của OSHA về kiểm tra độ khít mặt nạ.

Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh