Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Lợi ích


Thuận tiện

 • Việc đánh giá có thể sử dụng với tất cả các nhãn hiệu và tất cả các loại mặt nạ.
 • Việc đánh giá có thể được tiến hành trên bất kỳ máy tính nào có kết nối internet.

Tốc độ và năng suất

 • Hầu hết những người lao động không cần rời khỏi nơi làm việc.
 • Người lao động và người sử dụng lao động nhận được kết quả ngay lập tức.
 • Thông tin sẽ được email hoặc fax đến người sử dụng lao động và email đến cho người lao động.

Tính nhất quán và chất lượng

 • Tất cả nhân viên đánh giá bằng một bảng câu hỏi chung.
 • Cung cấp lưu trữ hồ sơ của người lao động không bệnh tật đã được chứng nhận bởi hội đồng y khoa, các bác sĩ y khoa sẽ hoàn thành việc đánh gia và nếu cần thiết sẽ kiến nghị để kiểm tra y tế thêm.

Đánh giá trực tuyến của y khoa về mặt nạ


Việc sử dụng bảng câu hỏi một cách dễ dàng giúp thiết lập mức độ khỏe mạnh của người lao động để sử dụng mặt nạ trong điều kiện làm việc cụ thể của bạn. Nó có thể được hoàn thành trong vòng 15 đến 20 phút nếu sử dụng bất kỳ một máy tính nào có kết nối internet, và nó sẵn mỗi ngày, bất kỳ thời gian nào để phù hợp với lịch trình của nhân viên. Và cũng có thể sử dụng với bất kỳ nhãn hiệu mặt nạ nào. Bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức về sức khỏe cũng như lưu trữ hồ sơ để theo dõi tình trạng của nhân viên. Có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Giám định y khoa về mặt nạ [PDF 80 KB]

Ai nhận xét về tài liệu giám định y khoa

Thư giải thích của OSHA [PDF 35 KB]

[PDF 72 KB]

Đặt hàng - Respexam.com

Công cụ hỗ trợ
Hãy thử sử dụng công cụ mới của chúng tôi về những tính năng chính của hệ thống bằng video/audio chỉ với 4 phút. Gửi liên kết này www.respexam.com / salesdemo đến khách hàng, hoặc chuyển đến các liên kết giới thiệu trên trang chủ của www.respexam.com.

Ngoài ra, có một công cụ đào tạo toàn diện trong vòng 10 phút tại: www.respexam.com/trainingdemo.

Để hỗ trợ các khách hàng, video đào tạo này cũng đã được chia thành các phân đoạn đào tạo ngắn gắn với nhiệm vụ cụ thể trên trang web respexam.com. Liên kết được đặt trong các phần sau:

 • Phần 1: Đăng ký
 • Phần 2: Thông tin liên hệ
 • Phần 3: Mô tả sơ lượt
 • Phần 4: Tạo ID đăng nhập
 • Phần 5: Thông tin cần biết
 • Phần 6: Lưu trữ hồ sơ
Nơi mua hàng
Liên kết nhanh