Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ Series 9000 và phụ kiện thay thế > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ Series 9000 > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ tự điều chỉnh độ tối > 

Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ Series 9000


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ Series 9000
Click to Enlarge

Dòng sản phẩm Speedglass 9000 được cấp bằng sáng chế với hệ thống thoát khí tối ưu. Tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng


NO IMAGE AVAILABLE

Mặt nạ hàn 3M 9002D

Cuộc cách mạng trong cải tiến dòng sản phẩm Speedglas 9000 tạo ra tấm chắn (welding shield), có bốn van thoát khí. Tấm chắn được thiết kế độ sát phù hợp với mặt, không cản trở tầm nhìn và giảm sự mỏi cổ. Tấm chắn đủ rộng phù hợp cho hàn điểm. Speedglas 9002D, đô tối kép 9/11

NO IMAGE AVAILABLE

Mặt nạ hàn 3M serie 9000

Cuộc cách mạng trong cải tiến dòng sản phẩm Speedglas 9000 tạo ra tấm chắn (welding shield), có bốn van thoát khí. Tấm chắn được thiết kế độ sát phù hợp với mặt, không cản trở tầm nhìn và giảm sự mỏi cổ. Tấm chắn đủ rộng phù hợp cho hàn điểm. Speedglas 9002X, đô tối kép 9-13Giúp hơi thở của thợ hàn tự nhiên như luồng khí. Rất thoải mái khi sử dụng, chỉ nặng 17.4 Ounces (gồm cả phần lọc) và giữ cân bằng tốt.


TitleContent TypeFile TypeSize

Speedglas Auto-Darkening Welding Helmets User

Instruction Sheet

PDF

884 KB

TitleContent TypeFile TypeSize