Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ cung cấp dưỡng khí > 

Thiết bị trùm đầu gắn kính có ống dẫn khí và dùng chung với nón bảo hộ lao động


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Thiết bị trùm đầu gắn kính có ống dẫn khí và dùng chung với nón bảo hộ lao động
Click to Enlarge

Cung cấp thiết bị bảo vệ hô hấp rất hiệu quả. Nó có thể được sử dụng với hệ thống cung ấcp khí 3M để gia tăng sự thoải mái khi sử dụng.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize