Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ 100 và phụ kiện thay thế > Mặt nạ hàn 3M Speedglas 100 > 

Mặt nạ hàn 3M Speedglas(TM) 100 tự động điều chỉnh tối 100S-11, 07-0012-11BL/37231(AAD),


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Mặt nạ hàn 3M Speedglas(TM) 100 tự động điều chỉnh tối 100S-11, 07-0012-11BL/37231(AAD),
Click to Enlarge

Mặt nạ hàn Speedglas 100 Black với thiết bị điều chỉnh độ sáng tối tự động 100S-11, lý tưởng cho hàn que, MIG và hầu hết TIG. Sản phẩm cung cấp độ rõ vượt bật. Ấn định độ tối 11 và tầm nhìn 6.05 sq.in. Độ tối khi trạng thái OFF là 3


3M ID: 70-0715-3371-8

GTIN(UPC/EAN): 0 00 51131 37231 3

TitleContent TypeFile TypeSize

3M Speedglas 100 Series Welding Helmets Brochure

Brochure

PDF

686 KB

3M Speedglas Full Line Catalog - Medium Resolution

Brochure

PDF

31.56 MB

3M™ Speedglas™ Exploded Views Catalog

Exploded View

PDF

4.66 MB

Solutions for Worker Safety 70-0710-4248-8

Brochure

PDF

991 KB

TitleContent TypeFile TypeSize