Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ và 3M™ Peltor™ > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ > 

Nút nhét tai sử dụng nhiều lần


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Nút nhét tai sử dụng nhiều lần
Click to Enlarge

Nút tai sử dụng nhiều lần, có thể chùi rửa được và làm giảm tiếng ồn cho người sử dụng.


Nút nhét tai sử dụng nhiều lần, có dây 3M 340-8002

Nút nhét tai sử dụng nhiều lần, có dây 3M 340-8002

Được bộ lao động cấp bằng sáng chế về nút nhét tai được thiết kế dạng hình xoắn mép ôm sát ống tai bảo vệ tai trước tác động của tiếng ồn.

Nút nhét tai sử dụng nhiều lần, có dây 3M 340-8002

Nút nhét tai sử dụng nhiều lần, có dây 3M 340-8002

Được bộ lao động cấp bằng sáng chế về nút nhét tai được thiết kế để ôm sát ống tai bảo vệ tai trước tác động của tiếng ồn.


Nút nhét tai sử dụng nhiều lần, có dây 340-4004

Nút nhét tai sử dụng nhiều lần, có dây 340-4004

Được bộ lao động cấp bằng sáng chế về nút nhét tai được thiết kế dạng hình xoắn mép ôm sát ống tai bảo vệ tai trước tác động của tiếng ồn.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize