Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ và phin lọc > Thiết bị thay thế và phụ kiện > 

Phụ kiện thay thế cho mặt nạ 3M Series 6000


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Phụ kiện thay thế cho mặt nạ 3M Series 6000
Click to Enlarge

Sử dụng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000. Những bộ phận thay thế cho phép sử dụng những phin lọc khác nhau làm gia tăng tính linh hoạt của mặt nạ.


Nắp giữ tấm lọc bụi 3M 501, 100 cái/hộp

Nắp giữ tấm lọc bụi 3M 501, 100 cái/hộp

Nắp giữ tấm lọc bụi 501dùng để giữ phin lọc 3M 5N11và 5P71/07194(AAD) của mặt nạ 3M series 5000 và phin lọc 3M series 6000.

Phụ kiện thay thế 3M(TM)  6897/37005(AAD),  5cái/hộp

Phụ kiện thay thế 3M(TM) 6897/37005(AAD), 5cái/hộp

Phụ kiện thay thế 3M™ 6897/37005(AAD), 5cái/hộp


Tấm phủ mặt 3M 6885, 100/hộp

Tấm phủ mặt 3M 6885, 100/hộp

Sử dụng cùng với mặt nạ nguyên mặt 3M series 6000

Van thở ra 3M 6889/07143(AAD), 10cái/hộp

Van thở ra 3M 6889/07143(AAD), 10cái/hộp

Sử dụng cùng với mặt nạ nguyên mặt 3M series 6000TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize