Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ và phin lọc > Thiết bị thay thế và phụ kiện > 

Phụ kiện thay thế cho mặt nạ 3M Series 6000


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Phụ kiện thay thế cho mặt nạ 3M Series 6000
Click to Enlarge

Sử dụng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000. Những bộ phận thay thế cho phép sử dụng những phin lọc khác nhau làm gia tăng tính linh hoạt của mặt nạ.


3M(TM) Filter Retainer  501 , Respiratory Protection System Component

3M(TM) Filter Retainer 501 , Respiratory Protection System Component

Used to hold 3M(TM) Particulate Filters 5925 and 5935 in place on top of 3M(TM) Cartridges 6000 Series

Phụ kiện thay thế 3M(TM)  6897/37005(AAD),  5cái/hộp

Phụ kiện thay thế 3M(TM) 6897/37005(AAD), 5cái/hộp

Phụ kiện thay thế 3M™ 6897/37005(AAD), 5cái/hộp


Tấm phủ mặt 3M 6885, 100/hộp

Tấm phủ mặt 3M 6885, 100/hộp

Sử dụng cùng với mặt nạ nguyên mặt 3M series 6000

Van thở ra 3M 6889/07143(AAD), 10cái/hộp

Van thở ra 3M 6889/07143(AAD), 10cái/hộp

Sử dụng cùng với mặt nạ nguyên mặt 3M series 6000TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize