Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > 

Mặt nạ cung cấp dưỡng khí


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Mặt nạ cung cấp dưỡng khí
Click to Enlarge

Đây là mặt nạ hoạt động từ hệ thống áp suất cao trên không, những máy bơm có áp suất thấp (phải thuộc loại D hoặc tốt hơn) hoặc không khí đóng chai. Không khí được đưa đến thiết bị trùm đầu, mặt nạ cho người sử dụng để thở

Benefits

  • Cost-effective way to provide a high level of respiratory protection
  • 3M's range of supplied air valves can cool or heat air by up to 50°F (28°C)
  • No filters, cartridges, or batteries to maintain
  • Supplied air provides no additional breathing resistance to the wearer

TitleContent TypeFile TypeSize

3M™ Respirator Selection Guide

Brochure

PDF

433 KB

Dual Airline Supplied Air Respirators User

Instruction Sheet

PDF

1.53 MB

TitleContent TypeFile TypeSize