Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ 100 và phụ kiện thay thế > Mặt nạ hàn 3M Speedglas 100 > 

Mặt nạ hàn 3M Speedglas(TM) 100 tự động điều chỉnh tối 100V 07-0012-31BL/37232(AAD)


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Mặt nạ hàn 3M Speedglas(TM) 100 tự động điều chỉnh tối 100V 07-0012-31BL/37232(AAD)
Click to Enlarge

Mặt nạ hàn Speedglas 100 với hệ thống điều chỉnh tự động độ sáng tối 100V lý tưởng đối với hàn que, MIG và hầu hết TIG. Có thể điề chỉnh độ tối từ 8-12 và tầm nhìn 6.05 In vuộng. Ba mức điều chỉnh độ nhạy tùy thuộc vào mức độ hồ quang và chất lượng tròng bảo vệ mắt cao. Độ tối trạng thái OFF là 3.


3M ID: 70-0715-3372-6

GTIN(UPC/EAN): 0 00 51131 37232 0

TitleContent TypeFile TypeSize

3M Speedglas 100 Series Welding Helmets Brochure

Brochure

PDF

686 KB

3M Speedglas Full Line Catalog - Medium Resolution

Brochure

PDF

31.56 MB

3M(TM) Speedglas(TM) Exploded Views Catalog

Exploded View

PDF

4.66 MB

Solutions for Worker Safety 70-0710-4248-8

Brochure

PDF

991 KB

Speedglas(tm) 100 User Instructions

Instruction Sheet

PDF

637 KB

TitleContent TypeFile TypeSize