Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > Sàn phẩm thay thế > Bộ cung cấp khí 3M™ GVP-VM > 

Ống dẫn khí cho bộ cung cấp khí 3M™ PAPR


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Ống dẫn khí cho bộ cung cấp khí 3M™ PAPR
Click to Enlarge

Những ống thở này đến từ 4 kiểu dáng tùy thuộc vào việc sử dụng hệ thống cung cấp khí PAPR sử dụng mặt nạ, thiết bị trùm đầu và tấm phủ mặt.


Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp

Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp

Ống dẫn khí sử dụng cùng với hệ thống đầu nối 3M™ GVP


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize