Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ và 3M™ Peltor™ > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ > 

Nút nhét tai sử dụng một lần


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Nút nhét tai sử dụng một lần
Click to Enlarge

Dòng sản phẩm hoàn chỉnh của nút tai sử dụng một lần được sản xuất từ nhiều loại vật liệu và hình dạng khác nhau.


Nút nhét tai có dây 3M 312-1223, 2000 cặp/hộp

Nút nhét tai có dây 3M 312-1223, 2000 cặp/hộp

Mềm, có thể điều chỉnh phù hợp để khít với từng người sử dụng và làm giảm tiếng ồn đáng kể khi sử dụng

Nút nhét tai không dây 3M 312-1219, 2000 đôi/hộp

Nút nhét tai không dây 3M 312-1219, 2000 đôi/hộp

Mềm, có thể điều chỉnh phù hợp để khít với từng người sử dụng và làm giảm tiếng ồn đáng kể khi sử dụngTitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize