Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ và 3M™ Peltor™ > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ > 

Nút nhét tai sử dụng một lần


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Nút nhét tai sử dụng một lần
Click to Enlarge

Dòng sản phẩm hoàn chỉnh của nút tai sử dụng một lần được sản xuất từ nhiều loại vật liệu và hình dạng khác nhau.


3M(TM) E-A-R(TM) TaperFit(TM) 2 Corded Earplugs 312-1223, Regular 2000 EA/Case

3M(TM) E-A-R(TM) TaperFit(TM) 2 Corded Earplugs 312-1223, Regular 2000 EA/Case

3M(TM) E-A-R(TM) TaperFit(TM) 2 corded earplugs provide a comfortable, individualized fit and excellent attenuation. Its smooth foam expands in the earcanal to help provide comfortable hearing protection.

3M(TM) E-A-R(TM) TaperFit(TM) 2 Regular Uncorded Earplugs, Poly Bag, 312-1219

3M(TM) E-A-R(TM) TaperFit(TM) 2 Regular Uncorded Earplugs, Poly Bag, 312-1219

Soft, roll-down foam earplugs conform to the unique shape of each ear canal to provide a low-pressure, comfortable seal. Offered in two sizes to fit most ears comfortably.TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize