Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Khẩu trang chống bụi > 

Khẩu trang dùng trong môi trường hàn


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Khẩu trang dùng trong môi trường hàn
Click to Enlarge

Trong môi trường hàn và chế tạo kim loại, công nhân cần một loại khẩu trang không những bảo vệ hô hấp hiệu quả mà còn thoải mái khi sử dụng.


Khẩu trang chống bụi dùng trong môi trường  hàn 3M 8212, tiêu chuẩn N95, 80cái/hộp

Khẩu trang chống bụi dùng trong môi trường hàn 3M 8212, tiêu chuẩn N95, 80cái/hộp

Giải pháp cho công nhân làm việc trong môi trường hàn và môi trường kim loại.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize