Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Khẩu trang chống bụi > 

Khẩu trang dùng trong môi trường hàn


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Khẩu trang dùng trong môi trường hàn
Click to Enlarge

Trong môi trường hàn và chế tạo kim loại, công nhân cần một loại khẩu trang không những bảo vệ hô hấp hiệu quả mà còn thoải mái khi sử dụng.


3M(TM) Particulate Welding Respirator 8212, N95, with Faceseal 80 EA/Case

3M(TM) Particulate Welding Respirator 8212, N95, with Faceseal 80 EA/Case

This disposable N95 particulate welding respirator is designed to help provide respiratory protection for applications such as welding or soldering where metal fumes may be present. Features 3M(TM) Cool Flow(TM) Valve, foam faceseal, adjustable head straps.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize