Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Vật liệu thấm hút > Vật liệu thấm dầu > Vật liệu thầm dầu > 

Vật liệu thấm dầu dạng miếng


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Vật liệu thấm dầu dạng miếng
Click to Enlarge


Vật liệu thấm dầu

Vật liệu thấm dầu

Khả năng thấm hút cao, chỉ thấm hút phần chất lỏng của dầu mà không thấm hút nước. Có thể tái sử dụng bằng cách làm sạch, vắt khô trước khi thấm hút. ,

Vật liệu thấm dầu

Vật liệu thấm dầu

Khả năng thấm hút cao, chỉ thấm hút phần chất lỏng của dầu mà không thấm hút nước. Có thể tái sử dụng bằng cách làm sạch, vắt khô trước khi thấm hút. ,TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize