Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ cung cấp dưỡng khí > Mặt nạ 3M™ dùng cho hệ thống mặt nạ cung cấp dưỡng khí > 

Hệ thống cung cấp khí dùng cho mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M™


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Hệ thống cung cấp khí dùng cho mặt nạ nửa  mặt và nguyên mặt 3M™
Click to Enlarge

Các hệ thống này cung cấp sự thoải mái và tiện dụng khi sử dụng. Các điểm nối mặt trước và sau cho bạn nhiều sự lựa chọn linh hoạt và hiệu quả. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đạt tiêu chuẩn NIOSH.


TitleContent TypeFile TypeSize

Dual Airline Supplied Air Respirators User

Instruction Sheet

PDF

1.53 MB

TitleContent TypeFile TypeSize