Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Chương trình huấn luyện > 

Thiết bị kiểm tra độ khit


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Thiết bị kiểm tra độ khit
Click to Enlarge

Các thiết bị và quy trình dùng kiểm tra độ khít của mặt nạ rất đơn giản và hiệu quả. Đây cũng là một cách giúp doanh nghiệp đáp ứng những tiêu chuẩn của OSHA về kiểm tra độ khít mặt nạ.


Thực hiện nhanh chóng và dễ dàng. Có thể được sử dụng với bất kỳ khẩu trang và mặt nạ chống bụi, hơi hữu cơ, hóa chất nào. Giúp đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ hô hấp. Có thể thực hiện trong chương trình huấn luyện bảo vệ hô hấp. Thuận tiện, độ tin cậy cao và tiết kiệm chi phí khi sử dụng. Chương trình kiểm tra độ khít thực hiện bằng cách phun dung dịch ngọt hoặc đắng vào trong môi trường mà bạn đã được bao phủ bằng tấm trùm đầu và có đeo khẩu trang/ mặt nạ. Nếu bạn không cảm nhận được vị ngọt hoặc đắng thì có nghĩa là khẩu trang/ mặt nạ đó khít với khuôn mặt của bạn.


TitleContent TypeFile TypeSize

Fit Testing Materials

Technical Information

PDF

66 KB

Qualitative Fit Test Apparatus FT-10, FT-30

Technical Information

PDF

79 KB

Respirator Fit Testing

Technical Information

PDF

57 KB

Three-Panel Resp Fitting Instructions, English and Spanish

Instruction Sheet

PDF

2.23 MB

Three-Panel Resp Fitting Instructions, Spanish and English

Instruction Sheet

PDF

2.21 MB

TitleContent TypeFile TypeSize