Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ và phin lọc > 3M(TM) Full Facepieces > 

Mặt nạ nguyên mặt sử dụng nhiều lần 3M Series 6000


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Mặt nạ nguyên mặt sử dụng nhiều lần 3M Series 6000
Click to Enlarge

Mặt nạ nguyên mặt 3M Series 6000 cung cấp sự thoải mái và an toàn cho người sử dụng.


3M(TM) Full Face Reusable Respirator 6800, Medium

3M(TM) Full Face Reusable Respirator 6800, Medium

The 3M(TM) Full Face Reusable Respirator 6000 Series is simple to use and comfortable to wear. Combine with a broad range of twin, lightweight 3M(TM) filters or cartridges to provide respiratory protection against particulates and a variety of gases and vapours.


Mặt nạ nguyên mặt series 6000 của 3M™ dùng với hệ thống phin lọc 3M™ Bayonet, dễ dàng lắp ráp. Các hệ thống này phù hợp với nhiều môi trườnglàm việc khác nhau, bảo vệ chống lại bụi và một laọi các loại hơi hữu cơ và gas.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize