Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content null
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ cung cấp dưỡng khí > Mặt nạ 3M™ dùng cho hệ thống mặt nạ cung cấp dưỡng khí > Hệ thống cung cấp khí dùng cho mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M™ > 

Hệ thống cung cấp khí dùng cho mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M™


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Hệ thống cung cấp khí dùng cho mặt nạ nửa  mặt và nguyên mặt 3M™
Click to Enlarge

Bao gồm mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000 và 7000. Các bộ nối cho phép không khí lư thông vào cả hai phía của mặt nạ để gia tăng sự thoải mái cho người sử dụng.


Mặt nạ nguyên mặt 3M 6800, sử dụng 2 phin lọc, loại vừa

Mặt nạ nguyên mặt 3M 6800, sử dụng 2 phin lọc, loại vừa

Sử dụng với phin lọc 3M series 2000, 7093, P100, Series 6000 , hoặc sử dụng với hệ thống 3M™ Dual Airline Systems bảo vệ khỏi khí gas, hơi hữu cơ, bụi. Đạt tiêu chuẩn NIOSH

Mặt nạ nửa  mặt 3M 6200, sử dụng 2 phin lọc, loại vừa

Mặt nạ nửa mặt 3M 6200, sử dụng 2 phin lọc, loại vừa

Sử dụng với phin lọc 3M Series 2000, 7093, series 6000 hoặc hệ thống 3M™ Dual Airline chống lại hơi hữu cơ, gas, bụi. Đạt tiêu chuẩn NIOSH


Mặt nạ nửa  mặt silicon 3M 7501, sử dụng 2 phin lọc, loại nhỏ

Mặt nạ nửa mặt silicon 3M 7501, sử dụng 2 phin lọc, loại nhỏ

Mặt nạ nửa mặt loại nhỏ được thiết kế để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường độc hại. Được làm bằng silicon nên rất mềm mại và thoải mái khi sử dụng. Không để lại tì vết khi đeo trong thời gian dài. Thiết kế độc đáo với van thở ra Cool Flow™ giúp gia tăng sự thoải mái và vừa với khuôn mặt hơn.

Mặt nạ nửa  mặt silicon 3M 7502, sử dụng 2 phin lọc, loại vừa

Mặt nạ nửa mặt silicon 3M 7502, sử dụng 2 phin lọc, loại vừa

Mặt nạ nửa mặt loại vừa được thiết kế để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường độc hại. Được làm bằng silicon nên rất mềm mại và thoải mái khi sử dụng. Không để lại tì vết khi đeo trong thời gian dài. Thiết kế độc đáo với van thở ra Cool Flow™ giúp gia tăng sự thoải mái và vừa với khuôn mặt hơn.


Mặt nạ nửa  mặt silicon 3M 7503, sử dụng 2 phin lọc, loại lớn

Mặt nạ nửa mặt silicon 3M 7503, sử dụng 2 phin lọc, loại lớn

Mặt nạ nửa mặt loại lớn được thiết kế để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường độc hại. Được làm bằng silicon nên rất mềm mại và thoải mái khi sử dụng. Không để lại tì vết khi đeo trong thời gian dài. Thiết kế độc đáo với van thở ra Cool Flow™ giúp gia tăng sự thoải mái và vừa với khuôn mặt hơn.

Mặt nạ nửa  mặt3M  6100, sử dụng 2 phin lọc, loại nhỏ

Mặt nạ nửa mặt3M 6100, sử dụng 2 phin lọc, loại nhỏ

Sử dụng với phin lọc 3M Series 2000, 7093, series 6000 hoặc hệ thống 3M™ Dual Airline chống lại hơi hữu cơ, gas, bụi. Đạt tiêu chuẩn NIOSHTitleContent TypeFile TypeSize

6800 Facepiece

Exploded View

JPEG

134 KB

Elastomeric Full Facepiece 4 Strap, Fitting Instructions-Eng.

Technical Information

PDF

110 KB

Elastomeric Full Facepiece 4 Strap, Fitting Instructions-Spa.

Technical Information

PDF

111 KB

Elastomeric Full Facepiece 6 Strap, Fitting Instructions, Spa.

Poster

PDF

159 KB

Elastomeric Full Facepiece 6 Strap, Fitting Instructions-Eng.

Poster

PDF

158 KB

Half Facepiece Respirators 7500 Series

Technical Information

PDF

881 KB

TitleContent TypeFile TypeSize