Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ cung cấp dưỡng khí > 

Mặt nạ 3M™ dùng cho hệ thống mặt nạ cung cấp dưỡng khí


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Mặt nạ 3M™ dùng cho hệ thống mặt nạ cung cấp dưỡng khí
Click to Enlarge

Hê thống này dùng cho cả mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt. Nó có thể sử dụng với đầu nối không khí phía trước, và có nhiều lựa chọn trong những điều kiện áp suất thấp hoặc cao. Những mặt nạ này mang lại sự thoải mái, hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize