Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Vật liệu thấm hút > Vật liệu thấm hóa chất > 

Khoanh thấm hóa chất


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Khoanh thấm hóa chất
Click to Enlarge


Khoanh liệu thấm hóa chất 3M P 212, 4 khoanh/thùng

Khoanh liệu thấm hóa chất 3M P 212, 4 khoanh/thùng

Đường kính dài 12 ft 3 In, cuộn thấm hóa chất có thể được đặt xung quanh những nơi bị tràn, làm giảm khả năng lây sang khu vực lân cận. Vật liệu thấm hút hóa chất có thể thấm hút acid, bases và các chất lỏng độc hại khác. Khả năng thấm hút 3 galon/cuộn 12ft.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize