Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ và 3M™ Peltor™ > Chụp tai có gắn thiết bị đàm thoại 3M™ E-A-R™ > Thiết bị bảo vệ thính giác 3M > 

Nút nhét tai


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Nút nhét tai
Click to Enlarge

Bao gồm các sản phẩm như nút tai sử dụng một lần, nhiều lần và chụp tai chống ồn. Có nhiều lựa chọn để chọn như có dây hoặc không dây cho nút tai sử dụng một lần hoặc nhiều lần.


TitleContent TypeFile TypeSize

3M Earplugs 1100/1110

Brochure

PDF

1.55 MB

3M(tm) Earplugs Sell Sheet

Brochure

PDF

1.6 MB

TitleContent TypeFile TypeSize