Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ cung cấp dưỡng khí > Thiết bị trùm đầu gắn kính có ống dẫn khí và dùng chung với nón bảo hộ lao động > Thiết bị trùm đầu 3M series H > 

Thiết bị trùm đầu gắn kính


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh

Sử dụng cho hệ thống cung cấp dưỡng khí. Những thiết bị trùm đầu này được sử dụng cùng với kính. Nó cung cấp tối đa sự thoải mái để gia tăng hiệu suất làm việc.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize