Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > Sàn phẩm thay thế > 

Bộ cung cấp khí 3M™ GVP-VM


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh

Bảo vệ hô hấp và tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Hệ thống này hoạt động từ động cơ có dòng điện từ 12 đến 24 volt mà không cần đến nguồn pin riêng biệt.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize