Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị dò khí > 

Thiết bị kiểm soát khí


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Thiết bị kiểm soát khí
Click to Enlarge

Thiết bị kiểm soát nồng độ ô nhiễm khí hữu cơ, Ethylene và Formaldehyde bằng quy trình đơn giản của sự khuyếch tán khí trong không khí. Kết quả có thể so sánh với giới hạn phơi nhiễm cho phép theo tiêu chuẩn của cơ quan Y tế và an toàn vệ sinh lao động .


TitleContent TypeFile TypeSize

Analysis Report, Analysis of 3M Monitors

Data Sheet

PDF

36 KB

Product Training - Formaldehyde Monitors 3720, 3721

Training

PDF

261 KB

Product Training - Organic Vapor Monitors 3500, 3510, 3520, 3530

Training

PDF

265 KB

Product Training -3550 and 3551 Ethylene Oxide Diffusion Monitor

Training

PDF

249 KB

TitleContent TypeFile TypeSize