Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > Mặt nạ cung cấp khí có hệ thống lọc đeo sau lưng khí Series GVP > 

Thiết bị thay thế và phụ kiện cho mặt nạ cung cấp khí series GVP


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Thiết bị thay thế và phụ kiện cho mặt nạ cung cấp khí series GVP
Click to Enlarge

Bao gồm các thiết bị cho mặt nạ cung cầp dưỡng khí (PAPR) GVP . Danh sách này bao gồm tất cả các bộ phận lắp ráp của PAPR, dây đeo, dây đeo vai, vòi và ống thở.


Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp

Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp

Ống dẫn khí sử dụng cùng với hệ thống đầu nối 3M™ GVP


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize