Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > 

Hê thống cung cấp khí


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Hê thống cung cấp khí
Click to Enlarge

Những hệ thống cung cấp khí này là những hệ thống kiểm soát khí mà sử dụng phin lọc để làm sạch không khí trước khi đi đến ống thở của người sử dụng. Một hệ thống cung cấp khí điển hình bao gồm quạt gió, pin, ống thở và trùm đầu.

Benefits

  • Certain PAPR systems provide a higher level of respiratory protection than non-powered air filtering respirators
  • Constant flow of air may help provide a feeling of coolness for the worker, resulting in greater comfort for the wearer
  • Loose-fitting headgear options provide respiratory protection without the need for a tight faceseal or fit testing
  • Battery-powered blower pulls the air through the filter resulting in no additional breathing resistance to the wearer

TitleContent TypeFile TypeSize

3M™ Respirator Selection Guide

Brochure

PDF

433 KB

TitleContent TypeFile TypeSize