Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > Mặt nạ cung cấp khí có hệ thống lọc đeo sau lưng khí Series GVP > Phụ kiện dùng cho thiết bị cung cấp khí 3M Series GVP > 

Bộ dây đeo thiết bị cung cấp khí cho mặt nạ, 1cái/hộp


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Bộ dây đeo thiết bị cung cấp khí cho mặt nạ, 1cái/hộp
Click to Enlarge

Bao gồm những thành phần cần thiết để cấu thành hệ thống cung cấp khí 3M™ PARR. Khi kết hợp thiết bị che mặt với ống thở, nó bảo vệ hệ hô hấp trong rất nhiều ứng dụng khác nhau.

3M
[click to enlarge]

Bao gồm những thành phần cần thiết để cấu thành hệ thống cung cấp khí 3M™ PARR. Khi kết hợp thiết bị che mặt với ống thở, nó bảo vệ hệ hô hấp trong rất nhiều ứng dụng khác nhau.


3M ID: 70-0705-1545-0

GTIN(UPC/EAN): 0 00 51138 29196 9

TitleContent TypeFile TypeSize

3M(TM) Belt-Mounted Powered Air Purifying Respirator (PAPR) Asse

Product/Single Image

JPEG

9.35 MB

3M(TM) Belt-Mounted Powered Air Purifying Respirator (PAPR) Asse

Product/Single Image

JPEG

10.09 MB

3M(TM) Belt-Mounted Powered Air Purifying Respirator (PAPR) Asse

Product/Single Image

JPEG

10.97 MB

3M™ Belt-Mounted Powered Air Purifying Respirator (PAPR) Asse

Presentation/Demo

video/x-flv

550 KB

Battery Pack GVP-111 User

Instruction Sheet

PDF

188 KB

GVP Series Belt-Mounted PAPR Assembly User

Instruction Sheet

PDF

2.42 MB

P&SA Matrices

Exploded View

PDF

2.02 MB

Smart Battery Charger BC-210 and Battery Pack BP-15 User

Instruction Sheet

PDF

1.6 MB

Solutions for Worker Safety 70-0710-4248-8

Brochure

PDF

991 KB

Spark Arrest Cover GVP-146 Availabilty

Instruction Sheet

PDF

20 KB

TitleContent TypeFile TypeSize