Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > Mặt nạ cung cấp khí có hệ thống lọc đeo sau lưng khí Series GVP > Ông dẫn khí Series GVP > 

Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp
Click to Enlarge

Ống dẫn khí sử dụng cùng với hệ thống đầu nối 3M™ GVP


3M ID: 70-0705-1563-3

GTIN(UPC/EAN): 0 00 51138 29214 0

TitleContent TypeFile TypeSize

GVP Series Belt-Mounted PAPR Assembly User

Instruction Sheet

PDF

1.8 MB

P&SA Matrices

Exploded View

PDF

2.02 MB

Solutions for Worker Safety 70-0710-4248-8

Brochure

PDF

991 KB

TitleContent TypeFile TypeSize