Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ và phin lọc > Phin lọc cho mặt nạ > 

Tấm lọc bụi, hơi acid 3M 2096, tiêu chuẩn P100, 100cái/hộp


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Tấm lọc bụi, hơi acid 3M 2096, tiêu chuẩn P100, 100cái/hộp
Click to Enlarge

Đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc bụi dầu và bụi không dầu. 3M đề nghị dùng trong môi trường hóa chất có acid gas


Sử dụng với mặt nạ 3M™ 5000 hoặc phin lọc 3M™ 6000 với hệ thống kết nối 3M™ 502, dòng mặt nạ 3M™ 6000 hoặc mặt nạ 3M™ 7000 với hệ thống chấu cài. Khi đạt độ khít phù hợp sẽ được áp dụng trong nhiều môi trường khác nhau như: hàn, cắt, đúc kim loại, hàn mối, và công việc tiếp xúc với chì, amiăng, cadmium, arsenic, và MDA đối với môi trường có nồng độ lên đến 10 lần giới hạn tiếp xúc cho phép (PEL) cho mặt nạ nửa mặt và 50 lần cho mặt nạ nguyên mặt. Mặt nạ nguyên mặt phải qua kiểm tra định tính để đạt yếu tố bảo vệ chỉ định (APF) trên 10 trong điều kiện áp suất âm. Bên cạnh đó bảo vệ khỏi hơi vô cơ dưới giới hạn tiếp xúc cho phép (PEL). Nồng độ hơi không vượt quá giới hạn tiếp xúc cho phép cua OSHA hoặc giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp khác chính phủ có thể áp dụng, cái nào có nồng độ thấp hơn. Không sử dụng mặt nạ trong môi trường có hơi vô cơ cao hoặc môi truờng ảnh hưởng tức thời đến sức khỏe hoặc tính mạng (IDLH).


3M ID: 70-0707-1093-7

GTIN(UPC/EAN): 5 00 51138 54295 0

TitleContent TypeFile TypeSize

3M™ Respirator Selection Guide

Brochure

PDF

433 KB

2000 Series Particulate Filter, P100 User

Instruction Sheet

PDF

694 KB

2096 P100 Particulate Filter

Illustration/Line Art

JPEG

49 KB

Cartridge and Filter Guide, Brochure - 70-0714-8870-7

Brochure

PDF

4.04 MB

Cartridge/Filter Replacement, Flyer

Brochure

PDF

2.66 MB

Filters 2000 Series

Technical Information

PDF

549 KB

Particulate Filter 2096, P100

Technical Information

PDF

263 KB

Resusable Resp Cartridge and Filter Selection Poster, English

Poster

PDF

964 KB

Reusable Respirator Full Line Catalog

Brochure

PDF

1.32 MB

Solutions for Worker Safety 70-0710-4248-8

Brochure

PDF

991 KB

Understanding P-Series Particulate Filters Technical Data

Technical Information

PDF

118 KB

Warning - 5000, 6000 Series Filters

Instruction Sheet

PDF

19 KB

TitleContent TypeFile TypeSize