Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Chương trình huấn luyện > Thiết bị kiểm tra độ khit > Bộ kiểm tra độ khít của mặt nạ và khẩu trang và phụ kiện > 

Dung dịch dùng để kiểm tra độ khit của mặt nạ và khẩu trang, vị đắng


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Dung dịch dùng để kiểm tra độ khit của mặt nạ và khẩu trang, vị đắng
Click to Enlarge

Đáp ứng những yêu cầu về kiểm tra độ khít của mặt nạ và khẩu trang theo tiêu chuẩn OSHA về bảo vệ hô hấp: 29 CFR 1910.134, phụ lục A.


Bộ kiểm tra độ khít và phụ kiện được thiết kế để giúp công ty đáp ứng các yêu cầu của OSHA về độ khít của mặt nạ và khẩu trang. Các sản phẩm có thể sử dụng để kiểm tra độ khít của khuôn mặt của bất kỳ loại mặt nạ chống bụi, hơi hữu cơ, khí gas.


3M ID: 70-0707-0964-0

GTIN(UPC/EAN): 0 00 51138 54203 0

TitleContent TypeFile TypeSize

SDS (United States)

MSDS

PDF

64 KB

Fit Testing Materials

Technical Information

PDF

66 KB

Fit Testing Policy - Technical Data

Technical Information

PDF

52 KB

Full Line Mask and Respirator Brochure

Brochure

PDF

1.87 MB

Respirator Fit Test Product Sheet

Brochure

PDF

1.01 MB

TitleContent TypeFile TypeSize