Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị dò khí > Thiết bị kiểm soát khí > Máy đo nồng độ khí > 

Máy đo nồng độ khí 3530


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Máy đo nồng độ khí 3530
Click to Enlarge

Máy này phù hợp môi trường có nồng độ khí carbon ít . Độ chính xác +/-25% ở mức 95% trong môi trường làm việc ô nhiiễm. Nó bao gồm các phân tích được làm trước


Thiết bị kiểm soát khí hữu cơ 3M™ 3530, với phần hỗ trợ và phân tích các đã được chứng minh khoa học về sự khuếch tán, đó là sự trộn lẫn từ từ phân tử của hai hay nhiều chất. Các miếng thấm hút chính và dự phòng gồm yêu cầu lấy mẫu trong môi trường nơi công suất bổ sung là cần thiết. Nó đặc biệt thích hợp cho việc kiểm soát các hợp chất như acrylonitrile, butadience và methylene chloride nơi mà các loại than hoạt tính bị hạn chế. Tăng số lượng mẫu có thể cần thiết khi đó là các mẫu hợp chất dễ bay hơi, nồng độ cao hoặc không biết nồng độ, hỗn hợp phức tạp, hoặc khi lấy mẫu trong điều kiện độ ẩm cao. Nó phân tích gồm 3 hợp chất trở lên trên một thiết bị. Thời hạn sử dụng 18 tháng. Lưu ý: Thiết bị kiểm soát khí hữu cơ 3M™ Organic Vapor Monitor 3530 chỉ phân tích những hợp chất được liệt kê trong phần 1.6 của hướng dẫn phân tích và mẫu hơi hữu cơ .


3M ID: 70-0704-0567-8

GTIN(UPC/EAN): 5 00 51138 28984 8

TitleContent TypeFile TypeSize