Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > Mặt nạ cung cấp khí có hệ thống lọc đeo sau lưng khí Series GVP > Thiết bị trùm đầu dùng cho bộ cung cấp khí 3M™ GVP H-Series > 

Thiết bị trùm đầu 3M™ H-411/07030(AAD), với lớp đệm ở cổ và nón.


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Thiết bị trùm đầu 3M™ H-411/07030(AAD), với lớp đệm ở cổ và nón.
Click to Enlarge

Thiết bị này dùng cho hệ thống cung cấp khí có đai đeo sau lưng và hệ thống mặt nạ cung cấp khí. Sử dụng thiết bị trùm đầu này sẽ gia tăng đáng kể sự thoải mái và người sử dụng có thể dùng chung với kính và facial hair


Bao gồm hai trùm đầu H-410 và tấm phủ mặt H-110, và mỗi nón giảm xóc H-113 có dây nón H-114 và kẹp W-3222


3M ID: 70-0707-9811-4

GTIN(UPC/EAN): 0 00 51131 07030 1

TitleContent TypeFile TypeSize

Hoods, H-Series

Technical Information

PDF

195 KB

TitleContent TypeFile TypeSize