Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Chương trình huấn luyện > Thiết bị kiểm tra độ khit > 

Bộ kiểm tra độ khít của mặt nạ và khẩu trang và phụ kiện


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Bộ kiểm tra độ khít của mặt nạ và khẩu trang và phụ kiện
Click to Enlarge

Các bài huấn luyện kiểm tra độ khít được thực hiện khi giới sản phẩm mới về bảo vệ hô hấp. Kiểm tra độ khít phải thực hiện thường xuyên để giúp khách hàng duy trì việc bảo vệ hô hấp cho công nhân. Các phụ kiện kiểm tra độ khít luôn có sẵn để cung cấp cho khách hàng.


Dung dịch dùng để kiểm tra độ khit của mặt nạ và khẩu trang, vị ngọt

Dung dịch dùng để kiểm tra độ khit của mặt nạ và khẩu trang, vị ngọt

Đáp ứng những yêu cầu về kiểm tra độ khít của mặt nạ và khẩu trang theo tiêu chuẩn OSHA về bảo vệ hô hấp: 29 CFR 1910.134, phụ lục A.

Dung dịch dùng để kiểm tra độ khit của mặt nạ và khẩu trang, vị đắng

Dung dịch dùng để kiểm tra độ khit của mặt nạ và khẩu trang, vị đắng

Đáp ứng những yêu cầu về kiểm tra độ khít của mặt nạ và khẩu trang theo tiêu chuẩn OSHA về bảo vệ hô hấp: 29 CFR 1910.134, phụ lục A.TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize