Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Vật liệu thấm hút > Vật liệu thấm dầu > 

Vật liệu thầm dầu


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Vật liệu thầm dầu
Click to Enlarge

Cung cấp tất cả những lợi ích của các vật liệu thấm hút dầu theo tiêu chuẩn của 3M với các lợi ích tăng thêm của công suất xử lý chất lỏng làm giảm việc sử dụng thấm hút và xử lý.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize