Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ Series 9000 và phụ kiện thay thế > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ Series 9000 > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ tự điều chỉnh độ tối > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ Series 9000 > 

Mặt nạ hàn 3M serie 9000


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh

Cuộc cách mạng trong cải tiến dòng sản phẩm Speedglas 9000 tạo ra tấm chắn (welding shield), có bốn van thoát khí. Tấm chắn được thiết kế độ sát phù hợp với mặt, không cản trở tầm nhìn và giảm sự mỏi cổ. Tấm chắn đủ rộng phù hợp cho hàn điểm. Speedglas 9002X, đô tối kép 9-13


3M ID: 52-0001-6335-3

TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize