Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị dò khí > Thiết bị kiểm soát khí > 

Máy đo nồng độ khí


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Máy đo nồng độ khí
Click to Enlarge

Thiết bị kiểm soát khí hữu cơ được thiết kế để đo sự tiếp xúc của nồng độ hữu cơ. Thiết bị gồm một miếng thấm hút, phần còn lại dành cho trường hợp cần phải thấm hút niều hơn trong môi trường ô nhiễm.


Máy đo nồng độ khí 3530

Máy đo nồng độ khí 3530

Máy này phù hợp môi trường có nồng độ khí carbon ít . Độ chính xác +/-25% ở mức 95% trong môi trường làm việc ô nhiiễm. Nó bao gồm các phân tích được làm trước


TitleContent TypeFile TypeSize

Air Monitoring Guide - 3500, 3510, 3520, 3530, 3550, 3551

Instruction Sheet

PDF

77 KB

Diffusion Monitors, Storage and Recovery Technical Bulletin

Technical Information

PDF

49 KB

Oranic Vapor Monitor Sampling and Analysis Guide

Bulletin

PDF

86 KB

Organic Vapor Diffusion Monitor 3500, 3520 Prep for Shipment

Instruction Sheet

PDF

16 KB

Organic Vapor Diffusion Monitor 3500, 3520 Preparation and Use

Instruction Sheet

PDF

20 KB

Organic Vapor Diffusion Monitor 3500, 3520 Reading the Report

Instruction Sheet

PDF

94 KB

Organic Vapor Monitor Sampling and Analysis Guide

Technical Information

PDF

87 KB

Warning - Air Monitoring Systems Family

Technical Information

PDF

7 KB

TitleContent TypeFile TypeSize

Product Training - Organic Vapor Monitors 3500, 3510, 3520, 3530

Interactive PDF

PDF

265 KB