Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > 

Thiết bị bảo vệ hô hấp


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Thiết bị bảo vệ hô hấp
Click to Enlarge

Các chuyên gia về an toàn, vệ sinh và ứng phó khẩn cấp cần những sản phẩm chất lượng để bảo vệ hô hấp tốt, trong khi đó người sử dụng mong muốn sản phẩm thoải mái và an toàn. 3M cung cấp những sản phẩm phù hợp cho cả hai nhóm đối tượng trên.


TitleContent TypeFile TypeSize

3M Disposable Respirator Brochure - English

Brochure

PDF

1.13 MB

3M™ Respirator Selection Guide

Brochure

PDF

433 KB

Product Training - Fit Test Kit en Espanol

Brochure

PDF

180 KB

Product Training - PAPR Air-Mate

Brochure

PDF

927 KB

TitleContent TypeFile TypeSize

Product Training - Compressed Air Filter and Regulator Panel

Interactive PDF

PDF

795 KB

Product Training - Compressed Air Filter Reg Panel W-2806

Interactive PDF

PDF

712 KB

Product Training - Filtering Facepiece - Adjustable Strap

Interactive PDF

PDF

223 KB

Product Training - Filtering Facepiece - Three Panel

Interactive PDF

PDF

222 KB

Product Training - Filtering Facepiece - Two Strap

Interactive PDF

PDF

209 KB

Product Training - Filtering Facepiece - Two Strap en Espanol

Interactive PDF

PDF

218 KB

Product Training - Fit Test Apparatus FT-10, FT-20, FT-30

Interactive PDF

PDF

480 KB

Product Training - Full Facepiece 6000 Series

Interactive PDF

PDF

256 KB

Product Training - Full Facepiece 6000 with Dual Airline

Interactive PDF

PDF

1 MB

Product Training - Full Facepiece 6000DIN with GVP

Interactive PDF

PDF

1 MB

Product Training - Full Facepiece 7800S Series

Interactive PDF

PDF

240 KB

Product Training - Full Facepiece FR-7800B Canisters FR-15 CP3N

Interactive PDF

PDF

802 KB

Product Training - Half Facepiece 5000 Series

Interactive PDF

PDF

1.35 MB

Product Training - Half Facepiece 6000 Series

Interactive PDF

PDF

253 KB

Product Training - Half Facepiece 6000DD Series

Interactive PDF

PDF

249 KB

Product Training - Half Facepiece 7500 en Espanol

Interactive PDF

PDF

251 KB

Product Training - Half Facepiece 7500 Series

Interactive PDF

PDF

250 KB

Product Training - L-503 Bumpcap with GVP

Interactive PDF

PDF

961 KB

Product Training - L-503 Bumpcap with V-Series

Interactive PDF

PDF

908 KB

Product Training - L-505 Bumpcap with GVP

Interactive PDF

PDF

957 KB

Product Training - L-505 Bumpcap with V-Series

Interactive PDF

PDF

905 KB

Product Training - L-703 Hard Hat with GVP

Interactive PDF

PDF

935 KB

Product Training - L-703 Hard Hat with V-Series

Interactive PDF

PDF

896 KB

Product Training - L-705 Hard Hat with GVP

Interactive PDF

PDF

943 KB

Product Training - L-705 Hard Hat with V-Series

Interactive PDF

PDF

903 KB

Product Training - L-905 Helmet with GVP

Interactive PDF

PDF

935 KB

Product Training - L-905 Helmet with V-Series

Interactive PDF

PDF

880 KB

Product Training - PAPR Breathe Easy Butyl Rubber Hood RBE-57

Interactive PDF

PDF

921 KB

Product Training - PAPR RBE Loose Fit Conversion Kit RBE-HUP

Interactive PDF

PDF

283 KB