Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ và phin lọc > 

Phin lọc cho mặt nạ


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Phin lọc cho mặt nạ
Click to Enlarge

Phin lọc 3M™ Series 6000 Series được dùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường có hơi hữu cơ, gas. Phin lọc bụi 3M™ Series 2000 được dùng với mặt nạ nguyên mặt và nửa mặt để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường bụi. Đạt tiêu chuẩnAS/NZS 1716


Phin lọc hơi hữu cơ/formaldehyde 3M 6005, 60cái/hộp

Phin lọc hơi hữu cơ/formaldehyde 3M 6005, 60cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH, lọc hơi hữu cơ và formaldehyde. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000 và series 7000

Phin lọc hơi thủy ngân và khí Clo 3M 6009, 60cái/hộp

Phin lọc hơi thủy ngân và khí Clo 3M 6009, 60cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH, lọc hơi hữu cơ và formaldehyde. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000 và series 7000


Phin lọc hỗn hợp hơi hữu cơ/vô cơ 3M 60923, tiêu chuẩn P100, 60 cái/hộp

Phin lọc hỗn hợp hơi hữu cơ/vô cơ 3M 60923, tiêu chuẩn P100, 60 cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc hơi hữu cơ, acid gas và bụi. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000, 7000

Phin lọc hỗn hợp hơi hữu cơ/vô cơ 3M 60926, tiêu chuẩn P100, 60 cái/hộp

Phin lọc hỗn hợp hơi hữu cơ/vô cơ 3M 60926, tiêu chuẩn P100, 60 cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc hơi hữu cơ, acid gas và bụi. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000, seri 7000


Phin lọc hỗn hợp hơi hữu cơ/vô cơ, khí gas 3M 6006, 60cái/hộp

Phin lọc hỗn hợp hơi hữu cơ/vô cơ, khí gas 3M 6006, 60cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc hơi hữu cơ, acid gas, amoniac, methilamin, formaldehit. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000, 7000

Phin lọc hỗn hợp hơi thủy ngân/khí Clo 3M 60929, tiêu chuẩn P100, 60 cái/hộp

Phin lọc hỗn hợp hơi thủy ngân/khí Clo 3M 60929, tiêu chuẩn P100, 60 cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc hơi thủy ngân, khí clo và bụi. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000, 7000


Phin lọc khí amoniac và methilamin 3M 6004, 60cái/hộp

Phin lọc khí amoniac và methilamin 3M 6004, 60cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH, lọc hơi hữu cơ và formaldehyde. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000 và series 7000

Tấm lọc bụi 5N11, tiêu chuẩn N95, 100miếng/hộp

Tấm lọc bụi 5N11, tiêu chuẩn N95, 100miếng/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH cho môi trường bụi không dầu. Sử dụng với mặt nạ 3M series 5000 hoặc phin lọc 3M series 6000 và tấm giữ miếng lọc bụi 3M 501.


Tấm lọc bụi, hơi acid 3M 2096, tiêu chuẩn P100, 100cái/hộp

Tấm lọc bụi, hơi acid 3M 2096, tiêu chuẩn P100, 100cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc bụi dầu và bụi không dầu. 3M đề nghị dùng trong môi trường hóa chất có acid gas


Phin lọc 3M™ Series 6000 Series được dùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường có hơi hữu cơ, vô cơ,.... Tất cả được thiết kế có trọng lượng nhẹ, giữ cân bằng tốt khi mang, không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Đó là nhờ thiết kế độc đáo hình thang và hệ thống Bayonet Fixing đảm bảo độ chính xác và an toàn cao. Nó cũng có thể dùng chung với tấm lọc bụi 5N11 và nắp giữ tấm lọc bụi 504 với phin lọc.

Phin lọc bụi 3M™ Series 2000 được dùng với mặt nạ nguyên mặt và nửa mặt để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường bụi. Ưu điểm của hệ thống phin lọc này là trọng lượng nhẹ, không khí lưu thông tốt, không ảnh hưởng đến tầm nhìn và hệ thống Bayonet FIxing giúp phin lọc đảm bảo chính xác và an toàn cao.


TitleContent TypeFile TypeSize

3M™ 6000 Series Respirators User Instructions

Instruction Sheet

PDF

37 KB

2000 Series Particulate Filter, P100 User

Instruction Sheet

PDF

694 KB

2000 Series Particulate Filters, P95 User

Instruction Sheet

PDF

694 KB

Particulate Filter 5N11, N95 User

Instruction Sheet

PDF

889 KB

Particulate Filters, P100

Technical Information

PDF

754 KB

UserInstruction-ReusableResp_Filter_5P71

Instruction Sheet

PDF

745 KB

TitleContent TypeFile TypeSize