Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ và phin lọc > 

Phin lọc cho mặt nạ


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Phin lọc cho mặt nạ
Click to Enlarge

Phin lọc 3M™ Series 6000 Series được dùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường có hơi hữu cơ, gas. Phin lọc bụi 3M™ Series 2000 được dùng với mặt nạ nguyên mặt và nửa mặt để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường bụi. Đạt tiêu chuẩnAS/NZS 1716


3M Multiple Gas Cartridge 6006

3M Multiple Gas Cartridge 6006

NIOSH approved against certain organic vapors, acid gases, ammonia, methylamine or formaldehyde. Use with 3M(TM) Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series with bayonet filter holders.

3M(TM) Gas & Vapour Cartridge Filter 60926, (A1B1E1K1FormHFP3)

3M(TM) Gas & Vapour Cartridge Filter 60926, (A1B1E1K1FormHFP3)

Provides protection against: Multi-Gases, Organic Vapours (boiling point > 65ºC), Inorganic and Acid gases, Ammonia and Methylamine.


3M(TM) Mercury Vapour or Chlorine Cartridge 6009

3M(TM) Mercury Vapour or Chlorine Cartridge 6009

NIOSH approved against mercury vapor or chlorine. Use with 3M(TM) Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series with bayonet filter holders.

3M(TM) Organic Vapor/Acid Gas Cartridge/Filter 60923, P100 60 EA/Case

3M(TM) Organic Vapor/Acid Gas Cartridge/Filter 60923, P100 60 EA/Case

NIOSH approved against certain organic vapors, acid gases and particulates. Use with 3M(TM) Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series with bayonet filter holders.


3M(TM) Particulate Filter 5N11, N95 100 EA/Case

3M(TM) Particulate Filter 5N11, N95 100 EA/Case

NIOSH approved for environments containing certain non-oil based particles. Use with 3M(TM) Respirators 5000 Series or 3M(TM) Cartridges 6000 Series or 3M(TM) Filter Adapter 603, and 3M(TM) Filter Retainer 501.

Phin lọc hơi hữu cơ/formaldehyde 3M 6005, 60cái/hộp

Phin lọc hơi hữu cơ/formaldehyde 3M 6005, 60cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH, lọc hơi hữu cơ và formaldehyde. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000 và series 7000


Phin lọc hỗn hợp hơi thủy ngân/khí Clo 3M 60929, tiêu chuẩn P100, 60 cái/hộp

Phin lọc hỗn hợp hơi thủy ngân/khí Clo 3M 60929, tiêu chuẩn P100, 60 cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc hơi thủy ngân, khí clo và bụi. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000, 7000

Phin lọc khí amoniac và methilamin 3M 6004, 60cái/hộp

Phin lọc khí amoniac và methilamin 3M 6004, 60cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH, lọc hơi hữu cơ và formaldehyde. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000 và series 7000


Tấm lọc bụi, hơi acid 3M 2096, tiêu chuẩn P100, 100cái/hộp

Tấm lọc bụi, hơi acid 3M 2096, tiêu chuẩn P100, 100cái/hộp

Đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc bụi dầu và bụi không dầu. 3M đề nghị dùng trong môi trường hóa chất có acid gas


Phin lọc 3M™ Series 6000 Series được dùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường có hơi hữu cơ, vô cơ,.... Tất cả được thiết kế có trọng lượng nhẹ, giữ cân bằng tốt khi mang, không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Đó là nhờ thiết kế độc đáo hình thang và hệ thống Bayonet Fixing đảm bảo độ chính xác và an toàn cao. Nó cũng có thể dùng chung với tấm lọc bụi 5N11 và nắp giữ tấm lọc bụi 504 với phin lọc.

Phin lọc bụi 3M™ Series 2000 được dùng với mặt nạ nguyên mặt và nửa mặt để bảo vệ người sử dụng làm việc trong môi trường bụi. Ưu điểm của hệ thống phin lọc này là trọng lượng nhẹ, không khí lưu thông tốt, không ảnh hưởng đến tầm nhìn và hệ thống Bayonet FIxing giúp phin lọc đảm bảo chính xác và an toàn cao.


TitleContent TypeFile TypeSize

2000 Series Particulate Filter, P100 User

Instruction Sheet

PDF

694 KB

2000 Series Particulate Filters, P95 User

Instruction Sheet

PDF

694 KB

Particulate Filter 5N11, N95 User

Instruction Sheet

PDF

875 KB

Particulate Filters, P100

Technical Information

PDF

754 KB

UserInstruction-ReusableResp_Filter_5P71

Instruction Sheet

PDF

745 KB

TitleContent TypeFile TypeSize