Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > Sàn phẩm thay thế > Bộ cung cấp khí 3M™ GVP-VM > 

Phin lọc cho bộ cung cấp khí 3M™ PAPR


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Phin lọc cho bộ cung cấp khí 3M™ PAPR
Click to Enlarge

Dùng cho môi trường có sự hiện diện của hơi hữu cơ, acid gas, amoniac, formaldehyde and bụi. Có thể lựa chọn phin lọc cho từng môi trường ô nhiễm khác nhau.


Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp

Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp

Phin lọc này được dùng với hệ thống cung cấp khí có đai đeo sau lưng và hệ thống mặt nạ cung cấp khí


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize