Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ và phin lọc > 3M(TM) Half Facepieces > 

Mặt nạ nửa mặt3M Series 6000


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Mặt nạ nửa mặt3M Series 6000
Click to Enlarge

Mặt nạ nửa mặt 3M Series 6000 cung cấp sự thoải mái và an toàn cho người sử dụng.


Mặt nạ nửa  mặt 3M 6200, sử dụng 2 phin lọc, loại vừa

Mặt nạ nửa mặt 3M 6200, sử dụng 2 phin lọc, loại vừa

Sử dụng với phin lọc 3M Series 2000, 7093, series 6000 hoặc hệ thống 3M™ Dual Airline chống lại hơi hữu cơ, gas, bụi. Đạt tiêu chuẩn NIOSH

Mặt nạ nửa  mặt3M  6100, sử dụng 2 phin lọc, loại nhỏ

Mặt nạ nửa mặt3M 6100, sử dụng 2 phin lọc, loại nhỏ

Sử dụng với phin lọc 3M Series 2000, 7093, series 6000 hoặc hệ thống 3M™ Dual Airline chống lại hơi hữu cơ, gas, bụi. Đạt tiêu chuẩn NIOSHMặt nạ nguyên mặt series 6000 của 3M™ dùng với hệ thống phin lọc 3M™ Bayonet, dễ dàng lắp ráp. Các hệ thống này phù hợp với nhiều môi trườnglàm việc khác nhau, bảo vệ chống lại bụi và một laọi các loại hơi hữu cơ và gas.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize