Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > 

Vật liệu thấm hút


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Vật liệu thấm hút
Click to Enlarge

3M có nhiều chủng loại về vật liệu thấm hút dùng trong bảo trì, vật liệu thấm hóa chất, vật liệu thấm dầu đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Vật liệu thấm hút của 3M có nhiều hình dạng khác nhau dễ dàng để lựa chọn.


Lựa chọn:
- Vật liệu thấm hút bảo trì đến thấm dầu hoặc thấm hút chất lỏng trong các ngành công nghiệp khác
- Vật liệu thấm dầu - phù hợp cho việc thấm hút dầu trong khu vực có nước.
- Vật liệu thấm hút hóa chất để kiểm soát mối nguy hiểm từ việc tràn dầu, hóa chất.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize