Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ Series 9000 và phụ kiện thay thế > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ Series 9000 > 

Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ tự điều chỉnh độ tối


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ tự điều chỉnh độ tối
Click to Enlarge

Mặt nạ tự điều chỉnh độ tối 3M™ Speedglas™ 9002V và 9002X dùng trong hàng loạt quy trình hàn hồ quang và điện, bao gồm hàn TIG với cường độ dòng điện thấp. Có 5 độ tối cho người sử dụng lựa chọn: 9, 10, 11, 12 hoặc 13, có ba mức độ từ tối đến sáng và bốn mức độ nhạy để cài đặt.


TitleContent TypeFile TypeSize

Speedglas 9100 Welding Helmet, US Product Folder

Brochure

PDF

37.45 MB

Speedglas and Adflo Systems The Complete

Catalog

PDF

2.66 MB

Speedglas Auto-Darkening Welding Helmet 9100 User Instr

Instruction Sheet

PDF

7.79 MB

Speedglas Filters and Helmets - A Quick Guide

Brochure

PDF

656 KB

TitleContent TypeFile TypeSize