Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Vật liệu thấm hút > Vật liệu thấm dầu > Gối, Khoanh thấm dầu > 

Khoanh nhỏ thấm dầu


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Khoanh nhỏ thấm dầu
Click to Enlarge

Mini-Booms


Vật liệu thấm dầu

Vật liệu thấm dầu

Dùng để khoanh vùng và thấm hút khi rò rỉ. Mỗi thùng gồm 4 khoanh (dài 12 feet và đường kính 3 inch) với khả năng thấm hút mỗi khoanh là 3 galon.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize