Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Vật liệu thấm hút > Vật liệu thấm hóa chất > 

Cuộn thầm hóa chất


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Cuộn thầm hóa chất
Click to Enlarge

Cuộn thấm hóa chất được sử dụng để làm sạch và phục hồi các chất lỏng bị tràn.


Cuộn thấm hóa chất 3M C-RL1510DD, 1cuộn/thùng

Cuộn thấm hóa chất 3M C-RL1510DD, 1cuộn/thùng

Có thể cắt thành từng miếng nhỏ phù hợp với nơi cần thấm hút.


Vật liệu thấm hút của 3M có thể dùng thấm hút trong những khu vực bị tràn và những nơi rộng lớn. Nó cũng có thể được sử dụng như các miếng thảm trong những nơi bẩn hoặc ô nhiễm.


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize