Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Thiết bị bảo vệ thị giác > Thiết bị thay thế và phụ kiện > Phụ kiện cho kính > 

Đai gắn kính dùng cho nón bảo hộ


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Đai gắn kính dùng cho nón bảo hộ
Click to Enlarge

Dây mang kính kết hợp với nón bảo hộ


Safety goggle retainer ring that fits 3M(TM) Safety Goggles.


3M ID: 70-0715-4254-5

GTIN(UPC/EAN): 1 00 78371 62095 7

TitleContent TypeFile TypeSize

3M Protective Eyewear Catalog

Brochure

PDF

2.42 MB

Protective Eyewear Selection Tool

Product Selection Guide

application/vnd.ms-powerpoint

9.45 MB

Solutions for Worker Safety 70-0710-4248-8

Brochure

PDF

991 KB

The Complete Line of Protective Eyewear Products

Brochure

PDF

1.81 MB

TitleContent TypeFile TypeSize