Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Mặt nạ và phin lọc > 

Thiết bị thay thế và phụ kiện


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Thiết bị thay thế và phụ kiện
Click to Enlarge

Liên hệ với chúng tôi để có đầy đủ danh sách phụ kiện và thiết bị thay thế cho mặt nạ, phin lọc


3M(TM) Filter Retainer  501 , Respiratory Protection System Component

3M(TM) Filter Retainer 501 , Respiratory Protection System Component

Used to hold 3M(TM) Particulate Filters 5925 and 5935 in place on top of 3M(TM) Cartridges 6000 Series

NO IMAGE AVAILABLE

3M(TM) Replacement Parts and Accessories 3000 Series

3M(TM) Replacement Parts and Accessories 3000 Series


Phụ kiện thay thế cho mặt nạ 3M Series 6000

Phụ kiện thay thế cho mặt nạ 3M Series 6000

Sử dụng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000. Những bộ phận thay thế cho phép sử dụng những phin lọc khác nhau làm gia tăng tính linh hoạt của mặt nạ.

Phụ kiện thay thế cho mặt nạ 3M Series 7000

Phụ kiện thay thế cho mặt nạ 3M Series 7000

Sử dụng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 7000. Những bộ phận thay thế cho phép sử dụng những phin lọc khác nhau làm gia tăng tính linh hoạt của mặt nạ.TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize