Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > Mặt nạ cung cấp khí có hệ thống lọc đeo sau lưng khí Series GVP > 

Phin lọc cho mặt nạ cung cấp khí 3M Series GVP


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Phin lọc cho mặt nạ cung cấp khí 3M Series GVP
Click to Enlarge

Những phin lọc này dùng chung với mặt nạ cung cấp dưỡng khí. Những thiết bị này lọc không khí xung quanh trước khi nó đến người sử dụng. Nó lọc nhiều loại khí acid, hơi hữu cơ, formaldehyde, ammonia và bụi.


Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp

Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp

Phin lọc này được dùng với hệ thống cung cấp khí có đai đeo sau lưng và hệ thống mặt nạ cung cấp khí


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize